Тази страница представя дейността на Electric Force свързана с промотиране и пълно идейно, концептуално, организационно, техническо и маркетингово обслужване на събития посветени на брейк и хип-хоп тематика.

   Electric Force Association стои зад организацията на най-емблематичните състезания и събития в областта на Breaking, Popping, Hip-Hop заедно със спецификата и характерните особености на танците допринесли за цялостен подем на Hip-Hop субкултурата в България, на Балканите, а и не само от 2000г. до настоящият момент.

Electric Force